elektromagnetinė spinduliuotė

elektromagnetinė spinduliuotė
elektromagnetinė spinduliuotė statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Spinduliuotė, kai energija iš šaltinio elektromagnetinėmis bangomis sklinda į erdvę. šaltinis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • elektromagnetinė spinduliuotė — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Kintamojo elektromagnetinio lauko energija, sklindanti kaip elektromagnetinės bangos. atitikmenys: angl. electromagnetic radiation pranc. rayonnement électromagnétique šaltinis STANAG 2545… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • elektromagnetinė spinduliuotė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinės bangos, kurias kuria įvairūs spinduoliai. atitikmenys: angl. electromagnetic radiation vok. elektromagnetische Strahlung, f rus. электромагнитное излучение, n pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektromagnetinė spinduliuotė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electromagnetic radiation vok. elektromagnetische Strahlung, f rus. электромагнитное излучение, n pranc. rayonnement électromagnétique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • elektromagnetinė spinduliuotė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Elektromagnetinių bangų skleidimas įgreitintais elektros krūviais (pvz., kintamąja srove). Biologinį EMS, ypač ultravioletinio, rentgeno ir gama dažnio diapazonų, poveikį lemia kvanto… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinė elektromagnetinė spinduliuotė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. nuclear electromagnetic radiation vok. elektromagnetische Kernstrahlung, f rus. электромагнитное ядерное излучение, n pranc. rayonnement électromagnétique nucléaire, m …   Fizikos terminų žodynas

  • spinduliuotė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: spinduliuõtė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 04 11. Atnaujinta: 2014 01 26. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: elektromagnetinių bangų arba dalelių… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • elektromagnetinė Saulės spinduliuotė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electromagnetic solar radiation vok. elektromagnetische Strahlung, f; Wellenstrahlung der Sonne, f rus. волновое излучение Солнца, n; электромагнитное излучение Солнца, n pranc. rayonnement… …   Fizikos terminų žodynas

  • gama spinduliuotė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Fotoninė diskrečiojo spektro spinduliuotė, susidaranti kintant energinėms atomų branduolių būsenoms arba anihiliuojant elementariosioms dalelėms. Tai trumpųjų bangų (bangos ilgis nuo… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • šiluminė spinduliuotė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinė spinduliuotė, kurią skleidžia neskaidraus kūno paviršius arba pusskaidrio tūrio viduje esantis elementas. Šiluminė spinduliuotė apibūdinama spinduliuojančiojo kūno… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • rentgeno spinduliuotė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangos ilgis nuo 10⁻⁷ iki 10⁻¹² m. Prasiskverbia pro daugelį matomajai šviesai nelaidžių medžiagų. Rentgeno spinduliuotės šaltiniai: rentgeno… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”